Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt v oblasti digitální fotografie pro studenty a pedagogy v ČR

photocontest

Zapoj se do celorepublikové soutěže o atraktivní ceny

Vkládání soutěžních fotografií pro velký zájem prodlouženo do 22. ledna 2023 do 12:00.

V letošním školním roce 2022/23 odborná porota vybrala tři témata, která můžete svými fotografiemi reflektovat. Další text, který dále rozvádí každé ze zmiňovaných témat, nechť slouží k inspiraci. Samozřejmě jako kreativní jedinci můžete pojmout každé z témat zcela originálně a osobitě.

Témata fotografické soutěže Photobase 2022-23

1. Mosty

Most (nebo i mosty) může být reálný, symbolický či abstraktní. Můžeme se na něj dívat
realisticky nebo čistě výtvarně. Realisticky může být focený jako historická nebo moderní
architektura, a to jako celek nebo detail. Kombinace tvaru a použitých materiálů vypovídá
o vztahu společnosti k architektuře a je vždy výpovědí doby. Ve výtvarném pojetí nám
pomůže dobré světlo, případně neobvyklé světelné podmínky, jako třeba umělé osvětlení
v noci, nebo nezvyklá a zajímavá kompozice.
Most lze pojmout také jako symbol propojení, zkracuje vzdálenosti mezi různými místy,
propojuje lidi a jejich společenství.

2. Práce/pracující člověk  (dokument)

Před rokem 1989 bylo zobrazování pracujících široce podporováno komunistickou ideologií,
byla vytvářena i zobrazovací klišé. S odstupem let můžeme téma pracujícího člověka vidět
bez nánosu propagandy. Téma vyžaduje i jisté úsilí: vypravit se do prostředí, ve kterém se
běžně studenti nepohybují a nebo nafotit nějakého blízkého příbuzného při práci.
Jedná se o dokumentární fotografii. To znamená, že chceme-li udělat dobrou fotografii,
musíme se umět seznámit s prostředím a lidmi v něm, abychom si vybrali ty správné
okamžiky a úhly záběrů.
K dobrému výsledku je potřeba použít i dobrou komunikaci a možná i jiné, nejenom
fotografické dovednosti.

3. Symetrie/asymetrie

Symetrii či asymetrii můžeme pozorovat všude kolem nás. Objevuje se v organických
strukturách, je součástí nás samých, našeho těla, lze ji pozorovat v přírodě i ve městě, je
stvořená i vytvořená. Je možné pracovat s většími celky, ale i s detailem, v přirozeném
prostředí nebo vytvořit vlastní kompozici. Rozhlédněte se kolem sebe a zjistíte, že
(a)symetrické kompozice už čekají, až se stanou předmětem vašeho zájmu.

Pravidla soutěže

Fotografická soutěž má stejná soutěžní témata pro kategorii studentů středních škol i kategorii žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák může vložit maximálně 3 fotografie do soutěžních témat I., II. a III. kategorie.

Vkládání soutěžních fotografií probíhá na našich stránkách od 7. listopadu 2022 do 15. ledna 2023. Vkládání pro velký zájem prodlouženo do 22. ledna 2023 do 12:00.

Nejprve je nutné zaregistrovat školu. Po registraci školy si již žák může vytvořit vlastní účet a začít vkládat soutěžní fotografie.

Každá fotografie musí povinně obsahovat svůj krátký textový příběh o tom, jak fotografie vznikla a čím byla vyfocena (do 300 znaků). Vložená fotografie bez registrace školy nebude hodnocena! Registraci školy je nutné provést před vlastní registrací soutěžícího. Bez registrace školy není možné registrovat žáka a vkládat fotografie!

Těšíme se na vaše fotografie, při vytváření snímků ať funguje ve správném poměru srdce – oko – ruka. Buďte otevření, vnímaví, citliví, někdy vám motiv přijde sám naproti. Hodně štěstí!

Forma hodnocení

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné komise, která hodnotí technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh fotografie. V každém tématu budou vyhodnoceny první tři nejlepší fotografie v obou kategoriích (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čeká nejúspěšnějšího všestranného fotografa a nejúspěšnější školy.

Pro vítěze jsou zajištěny atraktivní ceny a vystavení vítězných velkoformátových fotografií v Novoměstské radnici v Praze.

Porota

Hodnocení proběhne odbornou porotou ve složení: fotografové Adolf Zika, Ivan Bárta, MgA. Jan Neubert, Milan Hospodka, fotograf a dokumentarista MgA. Ivan Látal, Mgr. Zdeňka Veselá a MgA. Pavlína Krupová, vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu Oty Pavla.

Předchozí ročníky v číslech

2020/2021
1074 fotografií, 353 žáků, 41 škol

2019/2020
2085 fotografií, 676 žáků, 64 škol

2017/2018
1607 fotografií, 734 žáků, 119 škol

2016/2017
1742 fotografií, 507 žáků, 63 škol

2015/2016
1467 fotografií, 498 žáků, 76 škol

2014/2015
1159 fotografií, 464 žáků, 82 škol

2013/2014
1021 fotografií, 430 žáků, 79 škol

2012/2013
1100 fotografií, 447 žáků, 88 škol